Poradnia PP Lipsko

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna

facebook

Zanim zgłosisz się do poradni

Co warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę zanim się głosisz do poradni? Czytaj to…

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.

Czytaj więcej…

Aktualności

Szkoła dla…

Szkoła dla…

UWAGA!

Ogłaszamy nabór na kolejne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Zajęcia zostały skonstruowane w oparciu o rekomendowany Program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Składają się z pięciu spotkań trwających po 3 godziny zegarowe. Spotykamy się zwykle w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lub., we czwartki od godziny 16.00 do 19.00. Pracujemy metodami aktywnymi w obszarach: Wartości, Granice, Uczucia, Konsekwencje, Komunikacja, Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś wzbogacić swoje kompetencje rodzicielskie lub coraz częściej w kontaktach ze swym potomstwem myślisz: „Nie radzę sobie” – to ta oferta jest dla Ciebie. Każdy może być wystarczająco dobrym rodzicem.

Zajęcia poprowadzą: psycholog Iwona Bidzińska, pedagog Aneta Pocztarska-Łyjak

 

Kontakt: PP-P w Opolu Lub, ul. Szkolna 5

Tel. 81/827 23 67

załącznik: opinia do PPP przedszkole