Poradnia PP Lipsko

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna

facebook

Zanim zgłosisz się do poradni

Dla kogo jesteśmy?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadpodstawowej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Gliwic.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola otaczamy opieką osoby zamieszkałe w Gliwicach.

 

Jakie są zasady przyjmowania?

 • Nasze usługi są bezpłatne.
 • Korzystanie z nich jest dobrowolne.
 • Wizyty nie wymagają skierowań.

 

Kto może zgłaszać dziecko do poradni?

 • Rodzice (osobiście lub telefonicznie bez skierowania)
 • Placówka (na podstawie pisemnego wniosku placówki)
 • Pedagodzy i psycholodzy szkolni (na pisemny wniosek placówki lub w oparciu o wcześniej ustalony termin konsultacji)
 • Osoby zawodowo zajmujące się pomocą dzieciom i młodzieży, m.in. lekarze, kuratorzy, pracownicy OPS, Sąd (jak wyżej)
 
Co  przynieść na pierwszą wizytę?
 • PESEL dziecka
 • dokumentację medyczną, w tym książeczkę zdrowia
 • świadectwa szkolne
 • zeszyty szkolne i inne prace dziecka.

O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń.
Dzieci przychodzą na wizyty w PPP pod opieką rodzica / opiekuna prawnego.
Prosimy, aby dzieci na badania przychodziły zdrowe.