Poradnia PP Lipsko

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna

facebook

PRACOWNICY

Dyrektor

Izabela Kosior

Psycholodzy

Marlena Farkowska
Karolina Kaproń
Weronika Mgłosiek
Karolina Płaza

Pedagodzy

Justyna Drabik
Monika Studniarz

Pedagodzy

Izabela Kosior
Beata Skoczylas

Pracownicy niepedagogiczni

Jolanta Tomaszewska – samodzielny referent
Elżbieta Mirka– główny księgowy
Teresa Gaj – pracownik obsługi