Poradnia PP Lipsko

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna

facebook

Trudności w nauce

Kiedy Twoje dziecko :

  • ma  problemy w nauce
  •  ma problemy w czytaniu, pisaniu, liczeniu
  • ma duże trudności w koncentrowaniu uwagi czy zapamiętywaniu
  •  rozwija się wolniej lub szybciej niż jego rówieśnicy
  • ma trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych (z rówieśnikami, dorosłymi)
  • sprawia trudności wychowawcze
  • jest nadruchliwe lub zahamowane psychoruchowo
  •  jest smutne, przejawia lęki i niepokój
  • nie lubi chodzić do szkoły lub przedszkola

to skonsultuj się z pracownikami